ESSEF

ESSEF

Om bloggen

ESSEF (="SF") er en fællesblog om science fiction litteratur. Bloggen skrives af et (åbent) panel af danske science fiction fans. Vil du skrive med? Kontakt redaktøren på formand {at} sciencefiction . dk

Bibliotekspenge 2010!

NyhederOprettet af Knud Larn ons, juni 30, 2010 16:09:35

Så er Statens årlige popularitetsbonus blevet uddelt til de danske forfattere og oversættere.

Bibliotekspengene uddeles i takt med det indkøb og udlån der er på landets biblioteker af forfatternes og oversætterens bøger. Det er derfor altid interessant at se hvem det er som får mest (=er mest læste), og hvor meget de så får hvert år for deres ofte mangeårige store indsats for litteraturen herhjemme.

På den generelle topliste ses flere genreforfattere, ikke mindst Dennis Jürgensen der modtager 563.780,32 kr, Josefine Ottesen som modtager 505.770,19 kr og Lene Kaaberbøl der modtager 471.759,63 kr. En god runner-up er flittige og allestedsnærværende Niels Søndergaard der opnår 281.785,70 kr.

Ser vi på ”vore egne” forfattere og formidlere, så er topscorer den hårdtarbejdende Stig W Jørgensen der modtager 30.787,26 kr i årsbonus fra Staten, Niels Dalgaard - der om nogen har været myreflittig igennem et par årtier - modtager 18.598,22 kr, Klaus Æ. Mogensen modtager 7.796,22 kr, og Klaus Johansen, der trods en stor produktion men som nu har været inaktiv i længere tid, ender nede på 2.477,66 kr.

Sætter vi så dette ift de der har valgt andre græsgange – f.eks. som lønslaver i det private erhvervsliv – så er disse bonussatser jo kke noget at råbe hurra for. De store bonusser dér er omkring 100 millioner kr årligt, og selv de småfolk som man aldrig hører om, ja slet ikke bemærker i toget overfor een, ligger over 50.000 kr mærket.

Samlet set uddeles omkring 150 millioner kr af Staten til hen ved 30.000 litterært producerende personer. Altså et mikroskopisk antal ift det antal på det private arbejdsmarked der modtager årsbonus, og altså samlet set det som blot en enkelt bankdirektør får i årsbonus.

Jo, griskheden har fortsat gode kår i Danmark, og mens alle andre synspunkter bestemt tåles og har sine reguleringer, som f.eks. bibliotekspengene, så støttes de reelt kun på skrømt…

Lad os begynde med at gange biblioteksbeløbene med 10, og hente pengene hjem med en mikroskopisk ekstraskat på specifikt bonusudbetalinger. De penge der så skal bruges (1,5 milliarder kr) - hvis de fordeles som en promille af de nuværende private bonusser - vil sikkert ikke engang blive opdaget af folk...

  • Kommentarer(1)//essef.sciencefiction.dk/#post63