Ekkorummet

Ekkorummet

Om bloggen

Aktuelle og uaktuelle kommentarer til science fiction og beslægtede emner - de steder hvor kunsten og videnskaben møder hinanden og tilværelsen - med lejlighedsvise musikalske og poetiske ekskurser.

Fæiskhed og Skjaldskab

LitteraturPosted by Stig W. Jørgensen Fri, August 17, 2012 20:54:09

Weekenden stunder til, og hvad er da mere passende end at snakke om sit arbejdsliv? Det kan jo heldigvis også være fornøjeligt indimellem. De seneste dage har jeg undersøgt om der findes en tilgængelig dansk oversættelse af et bestemt digt af den engelske barokdigter Robert Herrick (1591-1674), og det synes ikke at være tilfældet, så jeg må selv være lidt rap på versefødderne i den oversættelsessammenhæng hvor jeg skal bruge citatet. Til gengæld har researchen resulteret i den oplevelse at få en herlig bog i hænderne, Hesperider og Noble Numre af Den britiske Poët Robert Herrick. Værket er 'Oversat til Dansk og udsat i Vers i Samtidens Maal og Metrum af Viggo J. von Holstein Rathlou, Dr.'. Det oprindelige udvalg af Hesperiderne ('Poetiske Stycker af Verdslige Sange af Dend berømelige och høyt-fortiente Britte ROBERT HERRICK Med Fliid til Dansken ofversat, och udi Vers udsatte ... Udgivne til Plaisir for Elskere af Daner-Sproget, och uskyldig Skiempt') kom på Gyldendal i 1907. Den herværende bog fra 1935 rummer dobbelt så mange digte fra Hesperiderne og endvidere et udvalg af Noble Numre, og som det fremgår er oversættelsen og præsentationen stærkt arkaiserende allerede i forhold til 1907. Jeg er generelt ikke så begejstret for historiserende oversættelser, især ikke hvis de får lov at stå alene, men det er gjort godt og absolut ikke uden blink i øjet. Jeg overgav mig allerede da det på forsiden og titelblad anføres at bogen er 'Forlagt af Poul Branner og trykt i H.H. THIELES Bogtrykkeri, KØBENHAVN'. Brugen af ordet 'forlægge' i den betydning som ODS definerer som 'paatage sig udgivelsen af', er da ikke til at stå for - omend jeg, uden at tale dårligt om kunder, nok har kendskab til et par moderne udgivelsesvirksomheder der godt kan forlægge et manuskript.

Viggo J. von Holstein Rathlou, Dr., er da vist også snarere ordskælm end filolog, pedant og glosetæller, for nu at citere hans egne næsten tintinske eder, for (eller rettere: thi) han skriver: 'Philologen og Pedanten vil undertiden finde Ord, Vendinger og Udtryk, som vil forekomme ham for nymodens, fordi der ikke er Exempler paa dem i Ordbøgerne; men dette er for mig ikke afgørende, da jeg veed, at Sproget er langt rigere, end en Glose-Tæller aner, og at mangfoldige Ord har levet sit skjulte, men frodige Liv bagom samtlige Lexica.' Måske har den gode von H.R. dog følt sig en anelse fejlplaceret i sin samtid ud fra tilegnelsen at dømme:

Glosen 'fæisk' er til min overraskelse stadig med i 3. udgave af Retskrivningsordbogen, men gade vide om den ikke er at finde blandt de ord der under megen medieomtale er blevet strøget/strøgne i den forestående 4. udgave. Fæ har vi dog stadig her til lands, og heldigvis også yndere af ord & skjaldskab, så lad os indlede weekenden med et par linjers ordforklaring af den berømmelige Herrick selv:

Hvad vel Tus-Mørcket er? det kand vi siige snart:
Kun Dagens sidste Rest, och Nattens første part.

  • Comments(3)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Kasper Røghat Sun, August 19, 2012 16:03:47

Dend seene Auteur af Skiemtesomme Stykker og Sonetter, herunder Complexe Comedier, der til Stadighed kand give Anledning og Ursprung til Betimelig Selfransagielse, samt & desforuden Baron til Bergen, Hans Exellense Holberg, udferdigede i Sine Aldersaar en Raekke Epistler & Epigrammer, Hvilcke Staar til Øieblickelig Erkiendelse og Adaptation i Menneskets samlede Vaerker, ved Forlægning af Tryckeriet Rosenkilde&Bagger. Så, hvis du - Iesper - bare fiser ned på biblioteket og bestiller bind 10 og 11, så er jeg sikker på at du vil få din lyst styret

Posted by Jesper Rugård Sun, August 19, 2012 11:11:39

Jeg er vild med ord som ofversætte og dend; og tænker på hvordan sproget lød dengang, de fandt det rigtigt at skrive således. Også ret sej alliteration med 'og udi vers udsatte' - det er frækt skrevet.

Posted by Henning Andersen Sat, August 18, 2012 14:06:25

Top-dollar! Det er lissom med den hér med "Anmelderiets Danmarkshistorie" - okay, så vi har altså historisk præcedens for at anmelde hinanden, uophørligt & af egen drift til myndighederne. Sjovt nok en virkelighed der trænger sig mere og mere på. Nå, hvad jeg ville sige: - "Tus-mørcket" er "thurse-mørket", altså dér hvor "de underjordiske" kommer frem (herunder Mose-konen). "Thurs" findes som rune, men den font findes ikke hér, så der må jeg henvise til andre kilder. I forhold til "skjaldskaben" er der iøvrigt en sang/dans fra det middelalderlige, der hedder "Thor af Havsgaards Reise til Tossegreven" - hvilket er en "modernisering" af Thor (fra Asgård)'s rejse til Udgårdsloke ("thurse-greven"/jætternes fyrste). Blot til orientering.