Ekkorummet

Ekkorummet

Om bloggen

Aktuelle og uaktuelle kommentarer til science fiction og beslægtede emner - de steder hvor kunsten og videnskaben møder hinanden og tilværelsen - med lejlighedsvise musikalske og poetiske ekskurser.

Niels Klim-prisen

Science FictionPosted by Stig W. Jørgensen Tue, March 06, 2012 10:09:14

Det er længe siden der er blevet uddelt priser for årets bedste danske science fiction-udgivelser. Science Fiction Cirklen uddelte fra 1976 frem til begyndelsen af 1990'erne den årlige SFC-pris efter afstemning blandt medlemmerne, typisk i kategorierne Bedste roman, Bedste novelle, Bedste illustrator og Bedste faglitterære skribent. Science Fiction Cirklen indstillede i 1992 uddelingen med ret til at genoptage den på bestyrelsens initiativ, hvilket er sket en enkelt gang, i 2002.

Knud Larn, der redigerede fanzinet Science Fiction, uddelte fra 2004 Den Danske Science Fiction Pris for årets bedste novelle i henholdsvis en voksen- og en ungdomskategori. Men her var der tale om en novellekonkurrence ud fra ønsket om at stimulere produktionen af dansk kortprosa.

Når Science Fiction Cirklen indstillede uddelingen af SFC-prisen, skyldtes det ikke mindst at der i begyndelsen af 90'erne blev skrevet uhyre få danske science fiction-noveller. Det billede har ændret sig. Det er ingen overdrivelse at påstå at guldalderen for den danske science fiction-novellistik er nu - kvantitativt såvel som kvalitativt. Der udkommer science fiction-noveller i alle mulige medier, ikke mindst har vi i dag flere serier af originalantologier med bidrag fra såvel etablerede som up-and-coming forfattere, ofte skrevet ud fra en fortrolighed med genren som var et særsyn blandt danske forfattere for år tilbage. Det er derfor ironisk at der ikke i dag uddeles en pris for årets bedste noveller - også i lyset af hvor meget nemmere det er at arrangere læserafstemninger i dag end dengang stemmesedlerne skulle indhentes ved hjælp af frimærker og postkasse.

Det har Lise Andreasen nu heldigvis rådet bod på med indstiftelsen af Niels Klim-prisen for årets science fiction i kortformer udgivet på dansk. Nominering og afstemning foregår efter regler inspireret af de amerikanske science fiction-forfatteres pris, Nebulaen. Hvis du vil følge med eller deltage i afstemningen, så se her:

Niels Klim-pris 2011

  • Comments(1)//ekkorummet.sciencefiction.dk/#post119